Napiš slova anglicky (přelož) - slovesa

Tlačítko [?] ukáže celé slovo. Tlačítko Nápověda ukáže následující písmeno. Využití nápovědy sníží bodové ohodnocení.

vidět
používat
sledovat
ležet
sedět
spát
rozumět
vědět