Napiš slova anglicky (přelož) - slovesa

Tlačítko [?] ukáže celé slovo. Tlačítko Nápověda ukáže následující písmeno. Využití nápovědy sníží bodové ohodnocení.

poslouchat
setkat se
hrát, hrát si
číst
psát
jet (na kole...)
běžet
mluvit