Napiš slova anglicky (přelož) - slovesa

Tlačítko [?] ukáže celé slovo. Tlačítko Nápověda ukáže následující písmeno. Využití nápovědy sníží bodové ohodnocení.

být
dělat
udělat (provádět)
pít
jíst
jít, chodit, jet
mít
učit se