Napiš slova anglicky (přelož) - příroda

Tlačítko [?] ukáže celé slovo. Tlačítko Nápověda ukáže následující písmeno. Využití nápovědy sníží bodové ohodnocení.

strom
rostlina
květina
tráva
louka
list
obloha
slunečný