Napiš slova anglicky (přelož) - příroda

Tlačítko [?] ukáže celé slovo. Tlačítko Nápověda ukáže následující písmeno. Využití nápovědy sníží bodové ohodnocení.

hora
hvězda
jezero
kopec
les
měsíc (na nebi)
moře
oceán