Napiš slova anglicky (přelož) - město

Tlačítko [?] ukáže celé slovo. Tlačítko Nápověda ukáže následující písmeno. Využití nápovědy sníží bodové ohodnocení.

daleko (away)
níže, dole, pod
pod
u, poblíž
zahnout doleva
přejít ulici the
okolo
za (něčím)