Napiš slova anglicky (přelož).


manžel
manželka
sourozenci
dvojčata
neteř
synovec
nevlastní matka
vnučka