Napiš slova anglicky (přelož) - čas, kalendář

Tlačítko [?] ukáže celé slovo. Tlačítko Nápověda ukáže následující písmeno. Využití nápovědy sníží bodové ohodnocení.

brzy
často
dnes
navždy
někdy
nikdy
nyní
vždy