Napiš slova anglicky (přelož) - vlastnosti lidí

Tlačítko [?] ukáže celé slovo. Tlačítko Nápověda ukáže následující písmeno. Využití nápovědy sníží bodové ohodnocení.

čas
den
týden
hodina
rok
ráno
večer
noc