Napiš slova anglicky (přelož) - bydlení

Tlačítko [?] ukáže celé slovo. Tlačítko Nápověda ukáže následující písmeno. Využití nápovědy sníží bodové ohodnocení.

adresa
doma, domů
dům
dveře
okno
klíč
koupelna
kuchyně