Doplň i-í, y-ý

Doplň, potom stiskni "Kontrola".
Kovář pracuj v dlně.
Kluc skočli do vod.
Zelen rbíz je kselý.
tel uč žák počtat.
Pastelk maj různé tuh.
Jrka a Hnek jsou bratř.
rchlé jzdě nosíme přlbu.
Rán se t brzy zahoj.