Doplň i-í, y-ý (všechny slabiky)


Doplň, potom stiskni "Kontrola".


ptač budka rovn pruh hlavn město
tenk svetřk dobr den zimn bot
Štědr den ohnvý mužk dopravn značk
ostr šp šikovn Martn hodn