Doplň i-í, y-ý (všechny slabiky)


Doplň, potom stiskni "Kontrola".


rbnk řdk sešt
knh ššk chn
hodn řzk řdč
č čšnk nzk